اخبار جهانگردی
 
نرخ ارز
 
برگزاری تورهای متنوع اروپایی در نوروز و فروردین 1395تورهای متنوع و ترکیبی اروپا نوروز و بهار 1395تور فرانسه - ﺑﻟﮋیک -هلند - آلمان نوروز 139514 روزه

5شب پاریس+2شب بروکسل +4شب آمستردام +3شب هامبورگ


تاریخ حرکت :28 اسفند 1394


پرواز ایران ایرهتل 4ستاره


هر نفر در اتاق  دو تخته
3190 یورو +3490000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
4790 یورو +3490000 تومان

4-11 سال با تخت
2790 یورو +3190000 تومان

2-4 بدون تخت
1190 یورو +3190000 تومان

خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز ایران ایر   + هتل 4 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

=====================================

تور فرانسه -اتریش فروردین 13959 روزه

4شب پاریس +4 شب وین


تاریخ حرکت : 6 فروردین 1395

پرواز ایران ایر
هتل 5ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته
2390 یورو +3490000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
3690 یورو +3490000 تومان

4-11 سال با تخت
2090 یورو +3190000 تومان

2-4 سال بدون تخت
890 یورو +3190000 تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز ایران ایر   + هتل 5 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

=========================================تور ایتالیا نوروز 13953شب رم -پیزا+2شب فلورانس +2 شب ونیز +2 شب میلان

10 روزه


تاریخ حرکت :26 اسفند 94- 4 فروردین 95

پرواز ایران ایر
هتل 4 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته
2390 یورو +3490000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
3790 یورو +3490000 تومان

4-11 سال با تخت
2190 یورو +3190000 تومان

2-4 سال بدون تخت
890یورو +3190000 تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز ایران ایر   + هتل 4 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت

============================
تور یونان
12 روزه
5 شب آتن +3 شب سانتورینی+3شب تسالونیکیتاریخ حرکت : 3 فروردین 1395

پرواز آلایتالیاهتل 5 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته
1690 یورو +1990000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
2590 یورو +1990000 تومان

4-11 سال با تخت
1390 یورو +1790000 تومان

2-4 سال بدون تخت
690 یورو +1790000 تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز آلایتالیا  + هتل 5 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

==================================


تور دور اسپانیا
13 روزه
2شب مادرید -گوردوبا +2 شب سویل +2 شب کرانادا+2شب والنسیا+4شب بارسلونتاریخ حرکت :27 اسفند 1394

پرواز آلایتالیا
هتل 5 ستاره


هر نفر در اتاق دو تخته
26690 یورو +3490000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
4290 یورو +3490000 تومان

4-11 سال با تخت
2390 یورو +3190000 تومان

2-4 سال بدون تخت
990 یورو +3190000 تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز آلایتالیا   + هتل 5 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

===========================

تور فرانسه - هلند نوروز 139510 روزه

5شب پاریس +5 شب آمستردام

تاریخ حرکت :25 اسفند

پرواز ایران ایرهتل 4 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته
1990 یورو +299000تومان

هر نفر در اتق یک تخته
3190 یورو +2990000 تومان

4-11 سال با تخت
1790 یورو +2790000 تومان

2-4 سال بدون تخت
790 یورو +2790000 تومانخدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز ایران ایر  + هتل 4 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

===========================


تور فرانسه - اسپانیا - اتریش  نوروز 139514 روزه
5 شب پاریس +4 شب بارسلون +3 شب وین


تاریخ حرکت :28 اسفند 1394

پرواز اتریشیهتل 4 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته
3090 یورو +3690000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
4490 یورو +3690000 تومان

4-12 سال با تخت
2790 یورو +3490000 تومان

2-4 سال
1090 یورو +3490000 تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز اتریشی + هتل 4 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

============================


تور فرانسه - هلند نوروز 139510 روزه

5شب پاریس +5 شب آمستردام

تاریخ حرکت :25 اسفند

پرواز ایران ایرهتل 4 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته
1990 یورو +299000تومان

هر نفر در اتق یک تخته
3190 یورو +2990000 تومان

4-11 سال با تخت
1790 یورو +2790000 تومان

2-4 سال بدون تخت
790 یورو +2790000 تومانخدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز ایران ایر  + هتل 4 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

==============================
تور فرانسه - اسپانیا - اتریش  نوروز 139514 روزه
5 شب پاریس +4 شب بارسلون +3 شب وین


تاریخ حرکت :28 اسفند 1394

پرواز اتریشیهتل 4 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته
3090 یورو +3690000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
4490 یورو +3690000 تومان

4-12 سال با تخت
2790 یورو +3490000 تومان

2-4 سال
1090 یورو +3490000 تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز اتریشی + هتل 4 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

=============================

تور ایتالیا - اسپانیا  نوروز 139512 روزه

2شب ونیز+2شب فلورانس +2شب رم +1 شب کشتی +3 شب بارسلون


تاریخ حرکت :3 فروردین 95


پرواز آلایتالیاهتل 4 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته
2990 یورو +3690000 تومان

 هر نفر در اتاق  یک تخته
4790 یورو +3690000 تومان

4-12 سال با تخت
2790 یورو +3490000 تومان

2-4 سال بدون تخت
990 یورو +3490000 تومان

خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز آلایتالیا + هتل 4 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

===============================
تور فرانسه - اسپانیا - ایتالیا
نوروز 9514 روزه

5 شب پاریس +4 شب بارسلون +4 شب رم

تاریخ حرکت : 1 فروردین 95

پرواز آلایتالیاهتل 5 ستاره


هر نفر در اتاق دو تخته
3590 یورو +3690000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
5690 یورو +3690000 تومان
4-11 سال با تخت

3290 یورو +3490000 تومان

2- 4 سال بدون تخت
1290 یورو +3490000 تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز آلایتالیا + هتل 5 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

===============================
تور ایتالیا - اسلوونی - اتریش - چک
فروردین 1395
9 روزه

2شب میلان +2 شب وینز +1 شب نوبلینا +3شب وین +پراگ

تاریخ حرکت :6 فروردین 1395

پرواز ایران ایرهتل 4 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته
2390 یورو +3490000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
3690 یورو +3490000 تومان

4-11 سال با تخت
2090 یورو +3190000 تومان

2-4 سال بدون تخت
890 یورو +3190000 تومان

خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز ایران ایر + هتل 4 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

==================================

تور فرانسه - اسپانیا
فروردین 13955شب پاریس +4شب بارسلون

پرواز آلایتالیاتاریخ حرکت5 فروردین 1395

هتل 4 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته
2290 یورو +3690000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
3490 یورو +3690000 تومان

4-11 سال با تخت
1990 یورو +3490000 تومان

2-4 سال بدون تخت
890 یورو +3490000 تومان
خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز آلایتالیا + هتل 4 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

============================

تور اسپانیا  فروردین 1395

13 روزه

تاریخ حرکت :3 فروردین

پرواز آلایتالیا

 

هتل 5 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته

3390 یورو +3490000 تومان


هر نفر در اتاق یک تخته

5290 یورو +3490000 تومان


11-4سال با تخت

2990 یورو +3190000 تومان


2-4 سال بدون تخت

1290 یورو +3190000تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز آلایتالیا + هتل 5 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

===================================

تور ایتالیا - اسپانیا - اتریش فروردین 1395

 

11 روزه

4شب رم +3شب بارسلون +3شب وین

تاریخ حرکت :4 فروردین

پرواز ایران ایر

 


هتل 5 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته

2890 یورو +3690000 تومان


هر نفر در اتاق یک تخته

4690 یورو +3690000 تومان


4-11 سال با تخت

2590 یورو +3290000 تومان


2-4 سال بدون تخت

1190 یورو +3290000 تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز ایران ایر  + هتل 5 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

=================================


تور فرانسه اسپانیا ایتالیا نوروز 95 

14 روزه5 شب پاریس +4 شب بارسلون +4 شب رم

تاریخ حرکت : 29 اسفند 94


پرواز آلایتالیا
هتل 4 ستاره

هر نفر در اتاق دو  تخته

3190 یورو +3690000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
4490 یورو +3690000 تومان

4-11 سال با تخت
2790 یورو +3490000 تومان

2-4 سال بدون تخت
990 یورو +3490000 تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز آلایتالیا + هتل 4 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

======================
تور انگلستان
نوروز و بهار 1395
7شب لندن


پرواز ایران ایرتاریخ حرکت : 27 اسفند 94
1 فروردین 95


هتل 4 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته
2390 یورو +3190000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
3690 یورو +3190000 تومان

4-11 سال با تخت
2090 یورو +2990000 تومان

2-4 سال بدون تخت
1090 یورو +2990000 تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز ایران ایر +هتل 4 ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی

==========================
تور نوروز 95

ایتالیا - سوئیس - فرانسه


11 روزه

 2شب ونیز +2شب میلان +2 شب زوریخ +4 شب پاریس

تاریخ حرکت :  29 اسفند 94

پرواز Alitalia
هتل 4 ستاره

هر نفر در اتاق دو تخته
2890 یورو +3690000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
4690 یورو +3690000 تومان

4-11 سال با تخت
2590 یورو +3490000 تومان

2-4 سال بدون تخت
1090 یورو +3490000 تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز آلایتالیا +ترانسفر فرودگاهی +هتل 4ستاره با صبحانه +ترانسفر فرودگاهی +بیمه مسافرتی +گشت شهری

=========================
تور فروردین 95 فرانسه ایتالیا9 روزه

4شب پاریس - 4 شب رم

تاریخ حرکت :10 فروردین 95


پرواز ایران ایر 
هتل 4 ستاره


هر نفر در اتاق دو تخته
1190 یورو +2990000 تومان

هر نفر در اتاق یک تخته
3190 یورو +2990000 تومان

4-11 سال با تخت
1790 یورو +2790000 تومان

2-4 سال بدون تخت
790 یورو +2790000 تومان


خدمات تور

اخذ ویزای شینگن +پرواز ایران ایر +ترانسفر فرودگاهی +هتل 4 ستاره با صبحانه +گشت شهری +بیمه مسافرتی

==========================


جهت اطلاع از ثبت نام تور اروپا نوروز95 با شرکت آهنگ پرواز

02122608585

02122572150

تماس حاصل نمایید .

=========================تور اروپایی فرانسه هلند

ویژه نوروز 94۹۰

 
4شب پاریس + 4 شب آمستردام
 
 

2-12 سال ( با تخت اضافه)

هر نفر در اتاق یک تخته

هر نفر در اتاق دو تخته

درجه هتل

000/090/1تومان

+

1090 یورو

000/390/1 تومان

+

2790 یورو

تومان000/390/1

+

1690 یورو

4ستاره

نرخ زیر دو سال inf : 000/390 تومان

ارسال کل مبلغ ریالی هنگام رزرواسیون ضروری می باشد.

مسیر سفر :تهران –پاریس(هوایی)،پاریس(4شب)،پاریس-آمستردام(زمینی)،آمستردام(3شب)،پاریس-تهران(هوایی)

خدمات : بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ،اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن،بیمه، گشتهای شهری به همراه تور لیدر فارسی زبان و راهنمای محلی طبق برنامه تور (یک گشت شهری در شهر )

مدارک مورد نیاز(کپی ها حتما در برگه A4 ) :

1. تکمیل فرم 4 بزگی تقاضای شرکت در سفر توسط مسافر

2. اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه با امضای دارنده پاسپورت در صفحه2 پاسپورت های جدید

3. شش قطعه عکس در اندازه 5/3*5/4 رنگی ، تمام رخ ، با زمینه روشن

4. شناسنامه به همراه دو سری کپی از اصل فارسی

5. آخرین مدرک دانشگاهی به همراه دو سری کپی از اصل فارسی

6. سند مالکیت به همراه دو سری گپی از اصل فارسی

7. گواهی به زبان انگلیسی از بانک متقاضی با ذکر گردش دو ماهه آخر حساب بانکی و میزان موجودی فعلی در مورد حسابهای جاری.

8. مدارک شغلی :

· برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاهها : کارت بین المللی دانشجویی یا عضویت هیات علمی(جهت کسب راهنمایی لازم با آژانس تماس بگیرید)

· برای صاحبان شرکتهای خصوصی (مدیر عامل عضو هیات مدیره...):ترجمه روزنامه رسمی شرکت همراه با رزومه شرکت به زبان انگلیسی همراه با دو سری کپی از اصل فارسی

· برای کارمندان بخش دولتی : ترجمه آخرین حکم کارگزینی/کارمندان بخش خصوصی : گواهی اشتغال به کار طبق فرم پیوست(فرم شماره 2)

· برای کسبه : ترجمه جواز کسب/کارت بازرگانی

9.دو سری کپی از گذرنامه فعلی و ویزاهای قبلی(آمریکا-کانادا-شنگن-سوییس-اگلیس-استرالیا)

10. ضمانت نامه بانکی و یا چک رمزدار به مبلغ 000/000/70 ریال به ازای هر فرد در وجه آژانس گشت آسا جهت ضمانت بازگشت و حسن تعهدات(سفارت فرانسه حسبالمورد میتواند اصل مدرک و یا مدارک بیشتری تقاضا کند)

کلیه مسافران موظف هستنددر وقتهای تعیین شده جهت انگشت نگاری و عکس و مصاحبه در سفارت حضور داشته باشند

در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسول گری مبلغ 000/200 تومان از هزینه های پرداختی کسر و مابقی مسترد میگردد. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس همکار بوده و آژانس هیچ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.

آدرس : میرداماد – بعد از میدان محسنی به سمت شریعتی – شماره 46 آژانس گشت آسا

تلفن : 22275000 فاکس : 22901190


تماس
* (تکمیل گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.)
نام *
جنسیت*
شركت/موسسه
Email*
تلفن
فاكس
موضوع* 1111برگزاری تورهای متنوع اروپایی در نوروز و فروردین 1395
پيام*
 
تورهای ویژه
تورهای آسیایی
تورهای اروپایی
آمار مراجعين:150,708
کاربران حاضر:9
طراحی پرتال (طراحی پورتال): آرانا نتورک